Et annerledes skip!

Reisevilkår

1. Skulle en tur – mot formodning - ikke oppnå tilstrekkelig passasjerantall, må vi forbeholde oss retten til å avlyse turen. Det vil bli gitt beskjed i god tid.

2. Vi tar forbehold om trykkfeil, program- og prisendringer. Prisen er kalkulert med de priser som var gjeldende ved produksjon av cruiset. Dersom det blir uforutsette avgiftsforhøyelser, nye skatter, endring av drivstoffpriser eller lignende forbeholder vi oss retten til å justere prisen.


3. Ansvar: Arrangørene og skipet har intet ansvar over deltagerne og deres bagasje. Gannturene har overfor Reisegarantifondet stilt de nødvendige garantier. Alle deltagere må kunne håndtere sin egen bagasje og kunne delta i måltider (hente egen mat ved buffet) og delta på eventuelle utflukter uten assistanse. Spesielle behov må opplyses om ved påmelding.


4. Forsikring:Det anbefales på det sterkeste at alle våre passasjerer tegner reise- og avbestillingsforsikring.


5. Alkohol må ikke nytes om bord.


6. Depositum:Ved påmelding betales depositum på kr. 1500,- per person. Restbeløpet betales senest 6 uker før avreise.


7. Ved avbestilling gjelder følgende:

• Innen 49 dager før avreise: belastes et gebyr på kr 1000,- per person.

• Mellom 48 dager og 28 dager: tilbakebetales ikke depositum  

• Mellom 27 dager og 15 dager: 50 % av reisens totale pris

• 14 dager eller senere før avreise: 100 % av reisens totale pris.
Disse reglene gjelder selv om den påmeldte ikke har betalt inn depositum/turpris. Skoleskipet Gann kan da fakturere dette i ettertid.


8. Avbestillingsforsikring: Kr. 1200,- kan tegnes ved påmelding. Avbestillingsforsikring kan ikke etterbestilles når depositum er innbetalt. Den blir ikke refundert ved avmelding. Avbestillingsforsikringen gjør at du slipper å betale noe av cruise prisen, eller noe gebyr dersom:

•  Avbestillingen skjer mer enn 49 dager før avreise dato. Dette gjelder uansett årsak.

• Avbestillingen skjer mindre enn 48 dager før avreisedato og denne gjelder plutselig og alvorlig sykdom, ulykkesskade eller død hos den reisende selv, personer i hans/hennes husstand eller nærmeste familie (dvs. ektefelle, samboer, foreldre, barn, svigerforeldre eller søsken). Legeattest/dokumentasjon må fremlegges i rimelig tid etter avbestillingen. 

• Ved avbestillingen pga. andre årsaker, gjelder reglene i punkt 7.


9. Klager: Dersom noen ønsker å fremsette klage, må dette gjøres umiddelbart til mannskap/reiseleder. I tillegg må det sendes skriftlig, begrunnet klage til Gannturene innen fire uker etter hjemkomst.