Et annerledes skip!

Skoleskipet Gann

Skoleskipet Gann er en offentlig godkjent videregående friskole med utvidet kristen formålsparagraf. Skoleskipet Gann består av selve skipet, MS Gann, og et skoleanlegg på land. Skolen utdanner årlig 140 elever innen VG1 Teknologi- og Industrifag (TIF, det som før het TIP), VG1 Elektro og datateknologi med maritim, mekanisk fordypning og VG2 maritime fag. Alle elever bor om bord i skipet, spiser alle måltider om bord og er med på seilinger i inn- og utland. 

Vår visjon er: Gi lyst på livet og evne til i mestre det!

Våre verdier er: - Trygghet - Tilhørighet - Mestring - Anerkjennelse

Utleie: Skipet kan leies til chartertrurer, dagsturer, hotellopphold og selskaper.

Unge Sjømenns Kristelige Forening (USKF): Mange og trofaste foreningsmedlemmer legger ned mye arbeid og dugnad i skipet. En egen kvinneforening har månedlige samlinger og årlig basar til inntekt for elevenes trivsel. USKF er eier av Skoleskipet Gann.

Cruisevirksomheten om sommeren er helt nødvendig for at skolens mannskap og lærere kan opprettholde sine sertifikater og holde seg faglig og operativt. Cruisene er også en viktig del av skolens økonomi.